bridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.gifbridge6.jpg

Nasze wydawnictwa

Rozważania na temat jedności, czystości i wolności wewnątrz Kościoła i ponad nim co w tym względzie jest konieczne

Gustaw Gizewiusz - 25 zł

Bitwa pod Grunwaldem Ikonografia i ideologia pomiędzy 500. i 600. rocznicą - 8 zł

Dzieje Ostródy - 80 zł

Portret modny czy tradycyjny - 10 zł

Ostródzki Przegląd Historyczny tom I - 25 zł, Ostródzki Przegląd Historyczny tom II - 20zł, Ostródzki Przegląd Historyczny tom III - 25 zł

Ostróda siedem wieków dziejów miasta - 20 zł

Religia i polityka w świecie antycznym - 20 zł

Szkice z dziejów Ostródy i okolic - 15 zł

Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego - brak

Muzeum w Ostródzie