bridge4.jpg

Krystyna Chojnowska Liskiewicz

Zapraszamy do zwiedzania wystawy "KRYSTYNA CHOJNOWSKA-LISKIEWICZ. PIERWSZA KOBIETA, KTÓRA SAMOTNIE OPŁYNĘŁA KULĘ ZIEMSKĄ. ABSOLWENTKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ" zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską.

Wystawa eksponowana była w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, a teraz trafiła do Ostródy. 
Opowiada chronologicznie o całym życiu żeglarki, rozpoczynając od Warszawy, gdzie się urodziła, i Ostródy, w której Krystyna Chojnowska-Liskiewicz spędziła pierwsze lata po wojnie.
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz uczyła się żeglarstwa w Ostródzie i zdobyła tu pierwszy patent. 1 maja 2004 roku Rada Miasta nadała jej honorowe obywatelstwo miasta. Od tego dnia co roku organizowane są również regaty o puchar jej imienia w klasie Optimist. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz co roku otwiera wyścigi i wręcza nagrody, popularyzując żeglarstwo wśród młodzieży.
Na wystawie można zapoznać się z biogramem pani kapitan, zobaczyć archiwalne zdjęcia oraz obejrzeć m.in. nagrody i pamiątki z jachtu „Mazurek”, na którym Krystyna Chojnowska-Liskiewicz opłynęła świat.
Ekspozycję zobaczyć można w hallu Hotelu Willa Port Art&Business, przy ulicy Mickiewicza 17 w Ostródzie. Będzie ona dostępna przez okres letni. W tym czasie planowane jest również spotkanie z żeglarką.
Zapraszamy!

 

 

Muzeum w Ostródzie