bridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.gifbridge6.jpg

Wystawa stała

Podstawowym elementem ekspozycji stałej „Z dziejów Ostródy i okolic”są zabytki archeologiczne związane z przeszłością ziemi ostródzkiej, od epoki kamienia do czasów nam współczesnych. Najliczniejsza jest tu kolekcja ceramiki i broni pochodzących z okresu średniowiecza. Jednym z ciekawszych elementów wystawy stałej jest skarb 93 denarów rzymskich z I-II w., odnaleziony w okolicach Zalewa.  Obok tego prezentowane są tu obiekty z epoki nowożytnej odnalezione w trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie zniszczonego pod koniec II wojny światowej ratusza. Dużą grupę ekspozycyjną stanowią również przedmioty użytku codziennego z XIX i XX wieku, wśród nich znajdują się bogato zdobione skrzynie posagowe, narzędzia rolnicze i gospodarcze.

W szerszym zakresie uwzględniona została także epoka napoleońska. Cesarz Napoleon Bonaparte, podczas toczonej na tych terenach wojny z Prusami i Rosją, mieszkał w Ostródzie zimą 1807 roku, co zostało utrwalone w malarstwie, grafice czy medalierstwie. Pamięć o tym trwa do dzisiaj, a pobyt słynnego wodza i jego wojsk znalazł swoje odzwierciedlenie także w lokalnym nazewnictwie geograficznym. Jednymi z ciekawszych eksponatów w tej części wystawy są m.in. kopia obrazu zatytułowanego „Napoleon w Ostródzie”, serie grafik ukazujących formacje wojsk napoleońskich i ważniejsze wydarzenia tego okresu oraz lity w tym jeden z jego podpisem wysłany z Ostródy z datą 2 marca 1807 roku.

Całość dopełniają pocztówki z widokami przedwojennej Ostródy, m.in. nieistniejących już zabudowań staromiejskiego rynku. W tej części ekspozycji na uwagę zasługują dwie makiety ukazujące rozwój przestrzenny miasta. Pierwsza z nich przedstawia zabudowę Ostródy w XIV wieku, w układzie, jaki uzyskało miasto wraz z lokacją średniowieczną. Drugi, znacznie większy model, przedstawia układ przestrzenny i architektoniczny Ostródy w pierwszej ćwierci XX wieku. Porównanie obydwu tych makiet pozwala na zrozumienie trendu rozwojowego charakterystycznego dla drugiej połowy XIX wieku, ale pokazuje też zmiany w układzie staromiejskiej zabudowy po wielkim pożarze miasta z 1788.

Muzeum w Ostródzie